عربية
中文
Deutsch
English
Français
Русский
Español

Hansági, Ágnes

Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse

 

Hansági, Ágnes: 1987 - 1988 Studium der Linguistik an der Universität Pécs, Ungarn. 1989 - 1994 Hungarologie und Russistik an der Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) Budapest. 2001 Promotion über Kanontheorie und Romantik. 1997 -2001 Assistentin. 2001 Oberassistentin am Lehrstuhl für Komparatistik und Literaturtheorie der Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche (KRE) Budapest. Forschungsaufenthalte an der Universität Wien (1999) und der Universität Konstanz (1999 - 2000). Forschungsschwerpunkte: ungarische und europäische Romantik, Theorie der Kanonisation. Publikationen: Klasszikus - korszak - kánon [Klassiker - Epochen - Kanon], Budapest: Akadémiai, 2003; Az Ixión-szindróma [Das Ixion-Syndrom], Budapest: Ráció, 2006; Mozgó világ [Ferstschrift für Ferenc Kulin], Budapest: Ráció, 2003 (Hg.); Újragondolni a romantikát [Konzepte der Romantik], Budapest: Kijárat, 2003 (Hg.); "Egy csonk maradhat" [Studien über die ungarische Literatur der 1920er], Budapest: Ráció, 2004 (Hg.); "Mester Jókai" [Studien zu Mór Jókai], Budapest: Ráció, 2005 (Hg.); "Identität und Identitätspräsentation in Sándor Márais Die Glut", in: TRANS 15 (2005); "Äusserungen der Zugehörigkeit", in: Berliner Beiträge zur Hungarologie 14 (2005).

Email: hansagiagnes@freemail.hu


Bibliographie | Bibliography | Bibliographie
INST-Homepage

TRANS

Innovation und Identität in den Strukturen des Prozesses der Kanonbildung. Die mythologische Überlieferung in Márais Roman Verzauberung in Ithaka (16.Nr.)

Identität und Identitätspräsentation in Márais Die Glut (15.Nr.)


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  ZAdresse (URL): http://www.inst.at/bio/hansagi_agnes.htm   2006-02-10
© INST  2005   Webmeister: Peter R. Horn